FAQ

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?

Maatwerkbedrijven moeten voor iedere doelgroepwerknemer in onderling overleg een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken. Dit heeft tot doel de competenties van de doelgroepwerknemer op te volgen en te ontwikkelen. De POP omvat een actieplan op maat met minimaal:

1. Persoonsgegevens
2. Huidige én toekomstige generieke en technische competenties
3. Opgave van een verbeteractie mbt technische en generieke competenties

Bij aanwerving van een nieuwe doelgroepwerknemer, moet het POP binnen de maand opgeladen zijn bij de VDAB.