FAQ

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?

Maatwerkbedrijven moeten voor iedere doelgroepwerknemer in onderling overleg een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken. Dit heeft tot doel de competenties van de doelgroepwerknemer op te volgen en te ontwikkelen. De POP omvat een actieplan op maat met minimaal:

1. Persoonsgegevens
2. Huidige én toekomstige generieke en technische competenties
3. Minimaal twee verbeteracties voor de technisch en/of generieke competenties

Bij aanwerving van een nieuwe doelgroepwerknemer, moet het POP binnen de maand opgeladen zijn bij de VDAB. . Tijdens de tewerkstelling wordt het POP gebruikt als een interne begeleidingstool. Het is pas bij de eerstvolgende evaluatie dat een update van de POP terug moet opgeladen worden bij de VDAB, ten laatste 10 dagen voor de evaluatie.