FAQ

Wat is de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat?

Sinds 2018 bestaat er een afzonderlijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werken in onroerende staat, in ploegenarbeid op locatie verrichten.

Aanvankelijk bedroeg die vrijstelling slechts 3%, maar dit werd uitgebreid tot 6% vanaf 2019 en 18% vanaf inkomstenjaar 2020.
Voor een uitgebreide toelichting bij de voorwaarden voor de vrijstelling, verwijzen we naar de betreffende circulaire van de fiscus.