FAQ

Wat is de vergoeding voor woon-werkverkeer met een privé-vervoermiddel?

De vergoeding bij gebruik van een gemotoriseerd privé-vervoermiddel is vastgelegd op 120% van de tabel in bijlage 2 van de NAR CAO 19/9. De maand- en dagbedragen zijn als bijlage bij de cao gevoegd.