FAQ

Wat is de sociale dienst?

De sociale dienstverlening moet duidelijk zichtbaar zijn in het organigram van de onderneming. Je moet dus minstens één werknemer hebben die die functie uitoefent, maar je kan dit evengoed aanzien als een opdracht die in het takenpakket zit van een aantal begeleiders. Uit je organigram moet wel duidelijk blijken wie die begeleiders dan wel zijn.

Bovendien moet de functie bekleed worden door minimaal een werknemer met een bachelordiploma sociaal werk. De minister zal een lijst opmaken met gelijkwaardige diploma’s en/of werkervaringen.