FAQ

Wat is de sanctie voor niet naleving van de aanwezigheidsregistratieverplichting bij schoonmaakactiviteiten en/of de verplichting aangifte van werken?

De aannemer die geen aanwezigheidsregistratiesysteem voorziet en de werkgever die zijn werknemers niet voorziet van een registratiemiddel, kan worden gestraft met een sanctie van niveau 3 (strafrechtelijke boete van 800 tot 8000 EUR of administratieve boete van 400 tot 4000 EUR).
De werknemer het tijdstip van aankomst, vertrek of rustpauze niet registreert kan gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 1 (80 tot 800 EUR boete).
De sanctie voor het niet-verrichten van een aangifte van werken is een boete aan de RSZ van 5% van het bedrag van de werken (exclusief BTW).