FAQ

Wat is de mogelijke sanctie indien de jongerenverplichting niet wordt nageleefd?

Werkgevers die de jongerenverplichting niet naleven moeten een compenserende vergoeding betalen van 75 EUR, vermenigvuldigd met (1) het aantal dagen dat ze in inbreuk zijn, en (2) het aantal werknemers waarover het gaat (d.w.z. het aantal niet-aangeworven jongeren).