FAQ

Wat is de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen?

  • Inclusief werken

De premie kwalificerend werkplekkleren is een premie die ondernemingen kunnen krijgen wanneer ze een werkplek aanbieden in het kader van een alternerende of duale opleiding.
De premie kwalificerend werkplekleren vervangt eerdere maatregelen om werkplekleren te stimuleren: de stagebonus, de doelgroepvermindering voor mentoren (mentorkorting) en de doelgroepverminderingen voor leerlingen in een alternerende opleiding en voor deeltijds werkende jongeren.
Leerlingen die duaal of alternerend leren in het secundair onderwijs maken aanspraak op een leerlingenpremie alternerende opleiding. Deze premie vervangt de vroegere startbonus maar is niet meer afhankelijk van de leeftijd van de leerling.