FAQ

Wat is de maximale gemiddelde arbeidsduur in de maatwerksector?

In de maatwerksector is de maximale gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week. De dagelijkse gemiddelde arbeidsduur bedraagt 7u36 uur.
Ondernemingen kunnen ervoor kiezen om dit gemiddelde te bereiken door de toekenning van inhaalrustdagen (vb. 40 urenweek met 12 inhaalrustdagen).

Zie CAO van 30 januari 2001 betreffende de tewerkstellings- en de arbeidstijd in de sociale werkplaatsen