FAQ

Wat is de loonpremie?

De loonpremie biedt een compensatie voor het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer. De loonpremie wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van het geplafonneerde referteloon. Mogelijke percentages zijn 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 en 75%. De meeste loonpremiepercentages kunnen pas toegekend worden na een evaluatie door de VDAB. De startpakketten kunnen enkel 45% of 60% zijn. Voor doelgroepwerknemers die weder tewerkgesteld worden na een doorstroomtraject is dit 45%