FAQ

Wat is de Lokale diensteneconomie (LDE)?

Het Decreet Lokale diensteneconomie (LDE) biedt inschakelingstrajecten aan doelgroepwerknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Net zoals bij collectief maatwerk (CMW) en straks individueel maatwerk (IMW) bepaalt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) of een kandidaat-werknemer een ‘ticket’ LDE krijgt.

Meer informatie over LDE kan je terugvinden in de veel gestelde vragen over LDE van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

Typisch aan LDE is dat LDE-ondernemingen diensten met een lokale maatschappelijke relevantie leveren en daarvoor worden vergoed door (lokale) overheden.