FAQ

Wat is de jongerenverplichting?

De jongerenverplichting is de verplichting om een minimum aantal VTE jongeren in dienst te hebben.
Maatwerkbedrijven die meer dan 50 werknemers tewerkstellen (personeelsbestand op 30 juni van het voorafgaande jaar zonder rekening te houden met jongeren), moeten minstens voor 1,5% van hun personeelsbestand jongeren in dienst hebben. Sommige jongeren worden bij de berekening van deze verplichting dubbel geteld.
Aan de verplichting moet in elk kwartaal worden voldaan.