FAQ

Wat is de impact van de herverdeling van het contingent?

De impact kan groot zijn. In 2021 was er geen herverdeling, omwille van corona. Bij de herverdelingsrondes van 2020 en 2022 hebben we gezien dat er telkens toch meer dan 150 VTE werd herverdeeld. Sommige bedrijven kregen meer extra contingent dan bij een gewone uitbreidingsronde. Andere verloren ook aanzienlijke contingenten.

Verlies van contingent kan je best vermijden door steevast te mikken op een invulling van meer dan 100%. In de praktijk zal je er al eens onder zakken door natuurlijke fluctuaties in je bezetting.

Bovendien wordt bij een uitbreiding je invullingsgraad berekend vanaf de eerste dag van de invoering van je verhoogde contingent. Bijvoorbeeld: je hebt een contingent hebt van 50 VTE, volledig ingevuld. Je contingent verhoogt naar 55. De verhoging gaat altijd in op de eerste dag van het volgende kwartaal. Als je niet snel bijkomende mensen aanwerft, start je dat volgende kwartaal maar met een invullingsgraad van iets meer dan 90%. Nieuwe aanwervingen zullen pas meegeteld worden vanaf de aanwervingsdatum, dus je zal je invullingsgraad niet snel kunnen opkrikken.