FAQ

Wat is de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring?

De doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring is een nieuwe doelgroepvermindering (vanaf 1 oktober 2023) voor personen tussen de 25 en 58 jaar die voor de indiensttreding minstens twee jaar inactief zijn geweest (als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB zijn ingeschreven).

Naast een inschrijving als werkzoekende, worden eveneens volgende periodes beschouwd als periodes van inactiviteit: periodes van arbeidsongeschiktheid, periodes van detentie of onderbrekingen in de inschrijving als werkzoekende van maximaal 3 maanden.

De persoon moet op de dag van indienstneming zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Deze voorwaarde geldt niet voor personen die op het moment van indiensttreding arbeidsongeschikt zijn (progressieve werkhervatting).

De nieuwe doelgroepvermindering vervangt de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden en overlapt ook deels met de vroegere SINE-doelgroep.