FAQ

Wat is de begeleidingspremie?

De begeleidingspremie financiert de noodzakelijke begeleiding. De premie bestaat uit een forfaitair stuk per kop (ongeacht de prestatiebreuk, maar in aantal uitbetaalde vergoedingen beperkt tot 1,15 keer het contingent) en een variabel stuk dat rekening houdt met de contractuele prestatiebreuk. De geïndexeerde bedragen op kwartaalbasis kan je downloaden van de website van het departement.