FAQ

Wat is de begeleidingsnorm binnen maatwerk?

De begeleidingsnorm wordt in het maatwerkbesluit zowel kwalitatief als kwantitatief omschreven. Onderstaande tabel vat de voorwaarden samen voor de 3 mogelijke intensiteiten van begeleidingsnood:

LAAG GEMIDDELD HOOG
Bereikbaarheid van de begeleider Is bereikbaar Permanent bereikbaar Permanent bereikbaar & beschikbaar
Opvolging taakuitvoering Dagelijks Meermaals per dag Permanent
Feedback geven Wekelijks Dagelijks bijsturen Permanent
Streefcijfer 1/13 1/10 1/7