FAQ

Wat houdt het verplichte opleidingsplan in in het kader van de arbeidsdeal?

Elke onderneming met meer dan twintig werknemers moet voor 31 maart een opleidingsplan opstellen. Het opleidingsplan moet voor 15 maart worden voorgelegd aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging.

Het opleidingsplan bevat een oplijsting van de formele en informele opleidingen die aan de werknemers worden aangeboden alsook de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn.

In het opleidingsplan moet er bijzondere aandacht gaan naar risicogroepen. Gezien doelgroepwerknemers per definitie risicogroepen uitmaken, zal een opleidingsplan van een maatwerkbedrijf steeds aan die voorwaarde voldoen. Er moet tevens bijzondere aandacht uitgaan naar:

o Werknemers met een buitenlandse (niet EU) nationaliteit;
o Werknemers met een handicap (ingeschreven bij het VAPH);
o 50+’ers
o Knelpuntberoepen.

Het opleidingsplan moet elektronisch opgeladen worden in een toepassing van de FOD Waso. Het plan wordt voor een minimumduurtijd van één jaar gesloten.