FAQ

Wat houdt het recht op deconnectie in binnen het PC 327.01?

Het recht op deconnectie is het recht om niet bereikbaar te zijn buiten het uurrooster dat voor een werknemer van toepassing is of op afwezigheidsdagen.

De werknemer kan er dus niet op aangesproken worden of op een andere wijze gesanctioneerd worden, indien hij of zij geen gevolg heeft aan een bericht buiten het toepasselijk werkrooster of op afwezigheidsdagen.

Daarnaast wordt aan werknemers het engagement gevraagd om hun collega’s niet om professionele redenen te contacteren buiten de normale werkuren.