FAQ

Wat houdt het bewijs van sectoranciënniteit precies in?

De bewijsmiddelen zijn vrij. Dit kan een tewerkstellingsattest zijn of een printout of printscreen van de persoonlijke pagina van de werknemer bij de RSZ (my career of my pension). Ook een verklaring op eer is mogelijk, waarbij de werkgever de mogelijkheid wordt gelaten om de verklaring te verifiëren. et bewijs van sectoranciënniteit precies in?

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag