FAQ

Wat houdt de werkingssubsidie in voor lokale besturen met een aanvullend lokaal dienstenaanbod ingevoerd samen met individueel maatwerk?

Dit is een jaarlijkse werkingssubsidie voor lokale besturen die een aanvullend lokaal dienstenaanbod inrichten. Het aanvullend lokaal dienstenaanbod moet voldoen aan dezelfde voorwaarden die voorheen golden voor lokale diensten binnen LDE (geen verdringing bestaande tewerkstelling, ingebed in lokale socio-economische weefsel, etc.).

De jaarlijkse werkingssubsidie wordt enkel toegekend in een overgangsperiode tot 31 december 2025. Nadien moet een nieuw financieel kader geboden worden vanuit het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van sociale economie (ondersteuningsdecreet).

Wat de omvang van de jaarlijkse werkingssubsidie zal zijn per gemeente is niet publiek. Wel organiseerde WSE eind 2022 bevragingen waarbij elke LDE-onderneming diende aan te geven met welke lokale besturen het samenwerkt en hoeveel LDE-medewerkers de onderneming voor die samenwerking inzette (in procent). Het totaal beschikbare budget (10 396 129 EUR) werd over de gemeentes verdeeld volgens de resultaten van deze bevraging:

Bij de toewijzing van de middelen aan een LDE onderneming (en dus aan de gemeentes waarvoor deze LDE-onderneming een samenwerking heeft gerapporteerd) houdt men rekening met twee paramaters:
– Enerzijds het in 2019 door die onderneming ontvangen SINE-budget (50% daarvan wordt in aanmerking genomen) (op die manier wordt 5 miljoen verdeeld);
– Anderzijds de invulling in Q4 van 2022 (op die manier wordt 5,3 miljoen verdeeld).

Aan de gemeentes werd in juni 2023 gecommuniceerd welke ondernemingen hadden aangegeven met hen een samenwerking te hebben lopen, en een theoretische berekening van het aantal VTE LDE en VTE LDE-SINE daar tegenover zou moeten staan (theoretisch in die zin dat als uitgangspunt het totaal aantal ingevulde VTE LDE en VTE LDE SINE in Q4 2022 op niveau van de onderneming werd genomen, om daar het percentage op toe te passen dat de LDE-onderneming had opgegeven voor dat lokaal bestuur. Er wordt dus abstractie gemaakt van werkelijke inzet van VTE LDE en VTE LDE SINE).

In de nota wordt aan de lokale besturen gevraagd om de bestaande samenwerkingsverbanden te respecteren, maar tegelijkertijd krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om de lokale aanvullende diensten in te bedden in de eigen interne werking.