FAQ

Wat houdt de afwijkende procedure in bij tijdelijke werkloosheid voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven inzake het invullen en bijhouden van het formulier C3.2A?

Voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven aanvaardt de RVA dat het papieren controleformulier C3.2A wordt bewaard op de werkplaats. Het maatwerkbedrijf helpt de doelgroepwerknemers bij het invullen van het formulier voor ze het werk aanvatten.
Deze werkwijze moet voorafgaandelijk aangevraagd worden bij het plaatselijk RVA-bureau via dit aanvraagformulier.