FAQ

Wat gebeurt er met maatwerkafdelingen (MWA) na de invoering van ‘individueel maatwerk’ (IMW) – voorzien op 01/07/2023?

Bestaande MWA behouden hun erkenning.

MWA hebben twee keuzemogelijkheden:

1. Verdergaan als reguliere onderneming met individueel maatwerk. In dat geval is er wel een gegarandeerd behoud van het bestaande WOP-pakket collectief maatwerk voor de zittende doelgroepwerknemers (tewerkgesteld op 30/06/2023) onder de vorm van een ‘tijdelijke vergoeding’. De vergoeding is beperkt in tijd tot de resterende duurtijd van de vastgestelde behoefte (maximaal vijf jaar). De tijdelijke vergoeding kan uiteraard niet gecumuleerd worden met een WOP-pakket binnen individueel maatwerk, mocht de werknemer worden geëvalueerd door de VDAB met oog op de toekenning van een WOP individueel maatwerk.

2. Omzetting van de MWA in een MWB. Hierbij gelden de volgende regels:

o Het MWB moet binnen de 4 (in plaats van 2 jaar) voldoen aan de 55%-norm en moet binnen de 4 jaar tewerkstelling bieden aan 20 VTE doelgroepwerknemers (collectief maatwerk);
o Indien de MWA bewijst dat ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van het maatwerkdecreet (organisatievoorwaarden collectief maatwerk) wordt het vrijgesteld van aanmelding als MWB (en is er dus geen evaluatie van de commissie sociale economie).

Bekijk hier de presentatie van WSE over de overgangsregeling voor MWA.