FAQ

Wat gebeurt er met het inschakelingstraject LDE van de 55+’er dat in het verleden werd verlengd?

Het huidig LDE-besluit (artikel 19) laat toe dat een inschakelingstraject van een 55+’er wordt verlengd indien er geen vacature in de reguliere economie beschikbaar is. Deze personen hebben dus geen concrete einddatum van hun inschakelingstraject. In dit geval rekent men in veelvouden van 5 jaar om te bepalen hoe lang deze werknemer nog in de overgangsregeling kan blijven. Het aanvangspunt is de start van het LDE-recht (in principe de aanwerving). Indien de werknemer voor de start van de regelgeving in dienst is getreden, rekent men in veelvouden van 5 jaar vanaf de start van de regelgeving (1/04/2015). Let op: als het inschakelingstraject werd verlengd wegens ziekte, wordt dit bij de veelvouden van 5 bijgeteld en moet je dit dus meedelen.

Voorbeeld: een werknemer is zijn initieel inschakelingstraject begonnen in 2016. Het traject moest dus aflopen in 2021 maar werd verlengd op basis van de 55+-regeling. Er wordt vanuit gegaan dat een tweede inschakelingstraject is gestart in 2021 en loopt tot 2026. Tot 2026 kan er dus gebruik worden gemaakt van de overgangsregelingen.

Voorbeeld: een werknemer is in dienst sinds 1/1/2012. Het traject is eerder verlengd op basis van de 55+-regeling. Er wordt gerekend met veelvouden van 5 jaar vanaf 1/04/2015, de overgangsregeling kan dus lopen tot 31/03/2024.