FAQ

Wat gebeurt er met de werknemers LDE na afloop van de overgangsregeling? Is er nog een doorstroomtraject?

Voormalig LDE-werknemers in een overgangsstelsel (binnen individueel maatwerk met een tijdelijke vergoeding of met een tijdelijke WOP 40 laag) blijven in dit overgangsstelsel voor de resterende tijd van hun inschakelingstraject.
Bij een omzetting naar collectief maatwerk, is er op het einde van het inschakelingstraject evaluatie door de VDAB en normaal gesproken een doorstroomtraject volgens de regeling binnen collectief maatwerk.
Bij een keuze voor individueel maatwerk, is er op het einde van de overgangsregeling geen doorstroomtraject meer.