FAQ

Wat gebeurt er met de VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) bij de invoering van individueel maatwerk?

Als algemeen principe geldt dat de lopende VOP behouden kan blijven voor de voorziene duurtijd. Aanvragen tot verlenging of verhoging, kunnen echter niet meer worden gedaan vanaf 1 juli 2023 (werkgevers moeten dan het WOP binnen individueel maatwerk aanvragen).

Wanneer een aanvraag tot verlenging of verhoging in het tweede kwartaal van 2023 (vanaf 1 april) is verricht, zal het departement een WOP individueel maatwerk toekennen. De VOP blijft lopen totdat het departement over de verlengings- of verhogingsaanvraag heeft beslist.

Bekijk hier de presentatie van WSE over de overgangsregeling VOP.