FAQ

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een maatwerkbedrijf na de invoering van individueel maatwerk?

Voor SINE werknemers binnen contingent, geldt het volgende: De SINE-uitkering wordt stopgezet, maar werd in het verleden toch al afgetrokken van de loonpremie, die nu ten volle wordt toegekend. De SINE-doelgroepvermindering blijft doorlopen tot het einde van het SINE-recht (kan niet meer verlengd worden) en uiterlijk tot juni 2025.

De voordelen van de SINE-werknemers zonder WOP (doelgroepwerknemers buiten contingent of werknemers zonder indicering maatwerk) kunnen omgezet worden in een contingent collectief maatwerk, indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het gaat om SINE-gerechtigden voor onbepaalde duur,
 • Er is geen WOP toegekend in de laatste 6 kwartalen;
 • De werkgever verbindt zich ertoe de tewerkstelling te behouden, tenzij de economische leefbaarheid van het bedrijf in het gedrang komt;

 

Let wel, dit gaat om een omzetting van de SINE-voordelen in een contingent collectief maatwerk, los van de concrete ondersteuning van de tewerkstelling van de SINE-werknemer.

Voor de SINE-werknemers waarvan de SINE-rechten zijn omgezet, eindigen de SINE-voordelen op 1 juli 2023. De werkgever kan wel een indicering aanvragen met oog op een WOP individueel of collectief maatwerk. Voor een werknemer met een advies collectief maatwerk, is die indicering uiteraard niet vereist.

De omzettingsratio werd vastgesteld op 4 SINE voor 0,85 VTE contingent collectief maatwerk.

Wanneer de SINE-voordelen niet worden omgezet in een contingent collectief maatwerk (vb. het betreft een SINE van bepaalde duur of het maatwerkbedrijf doet geen aanvraag tot omzetting), kan het maatwerkbedrijf nog maximaal 2 jaar de SINE-voordelen genieten.

Schematisch betekent dit het volgende:

 • SINE’s die een WOP hebben ontvangen in de laatste 6 kwartalen:
  • SINE-uitkering stopt onmiddellijk zonder impact (compensatie loonpremie)
  • SINE doelgroepvermindering loopt nog door tot einde SINE-recht en maximum tot juni 2025
 • SINE’s van onbepaalde duur zonder WOP in de laatste 6 kwartalen:
  • De SINE voordelen kunnen omgezet worden in contingent collectief maatwerk
  • Indien de omzetting niet wordt aangevraagd, lopen de voordelen af na maximaal 2 jaar
 • SINE’s van bepaalde duur:
  • Voordelen lopen af en stoppen na maximaal 2 jaar

 

 

 

Bekijk hier de presentatie van WSE over de overgangsregeling SINE bij maatwerkbedrijven.