FAQ

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een LDE-onderneming na de invoering van individueel maatwerk?

De SINE-overgangsregeling is afhankelijk van de keuze van de LDE-onderneming voor individueel of collectief maatwerk.

  • Keuze voor individueel maatwerk

De SINE-voordelen (SINE-uitkering en doelgroepvermindering) wordt voor de LDE-doelgroepwerknemers onmiddellijk stopgezet.

Hoewel het met niet zoveel woorden in het besluit is opgenomen, worden deze middelen geheroriënteerd richting de jaarlijkse werkingssubsidie die lokale besturen kunnen ontvangen voor de ontplooiing van lokale diensten van algemeen economische belang.

Bekijk hier de presentatie van WSE over de overgangsregeling SINE en LDE binnen individueel maatwerk.

  • Keuze voor collectief maatwerk

De regeling is dezelfde als voor de maatwerkbedrijven:

SINE’s binnen contingent: de SINE-uitkering wordt onmiddellijk stopgezet, de SINE-doelgroepvermindering loopt nog door tot het einde van het SINE-recht en uiterlijk tot 30 juni 2025.

SINE’s buiten contingent: een omzetting naar contingent collectief maatwerk is mogelijk onder dezelfde voorwaarden (SINE’s van onbepaalde duur, geen vergoeding voor inschakelingstraject in de laatste 6 kwartalen, verbintenis tot behoud tewerkstelling).

Bekijk hier de presentatie van WSE over de overgangsregeling SINE en LDE bij keuze voor collectief maatwerk.