FAQ

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een LDE-onderneming na de invoering van individueel maatwerk?

De SINE-voordelen (SINE-uitkering en doelgroepvermindering) wordt voor de LDE-doelgroepwerknemers onmiddellijk stopgezet.

Hoewel het met niet zoveel woorden in het besluit is opgenomen, worden deze middelen geheroriënteerd richting de jaarlijkse werkingssubsidie die lokale besturen kunnen ontvangen voor de ontplooiing van lokale diensten van algemeen economische belang.