FAQ

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen voor werknemers tewerkgesteld door een LDE-onderneming na de invoering van individueel maatwerk?

De SINE-voordelen (SINE-uitkering en doelgroepvermindering) wordt voor de LDE-doelgroepwerknemers (binnen contingent) onmiddellijk stopgezet. Voor SINE-werknemers buiten het LDE contingent, blijven de SINE-voordelen behouden tot het einde van het SINE-recht en uiterlijk tot 30 juni 2025. Er is geen verlenging mogelijk.

Deze regeling geldt ongeacht de gekozen maatregel waarbinnen de tewerkstelling wordt verdergezet (individueel/collectief maatwerk).

Hoewel het met niet zoveel woorden in het besluit is opgenomen, worden deze middelen geheroriënteerd richting de jaarlijkse werkingssubsidie die lokale besturen kunnen ontvangen voor de ontplooiing van lokale diensten van algemeen economische belang.

Bekijk hier de presentatie van WSE over de overgangsregeling SINE en LDE binnen individueel maatwerk.