FAQ

Wat gebeurt er met de SINE-voordelen van werknemers van maatwerkafdelingen?

De SINE voordelen (uitkering en doelgroepvermindering) blijven doorlopen tot het einde van het SINE-recht.

Indien men kiest voor een overgang naar collectief maatwerk, wordt de SINE-uitkering in mindering gebracht van de loonpremie.

Indien men kiest voor de tijdelijke vergoeding binnen individueel maatwerk, is het nog niet duidelijk of er een aftrek gebeurt van de SINE-uitkering gedurende de overgangsperiode.

Indien men kiest voor individueel maatwerk zonder overgangsregeling, wordt de SINE-uitkering in mindering gebracht van de loonpremie.