FAQ

Wat gebeurt er met de maatwerksubsidie bij langdurige ziekte?

Dat zit ook in de logica van de kwartaalafrekening vervat. In die afrekening staan alle mensen die:

  • Een WOP hebben
  • In het kwartaal een loonkost genereerden

Mensen die in het kwartaal een paar dagen ziek waren, zullen dus in de kwartaalafrekening op de normale plaats in de sortering staan, maar met een lagere loonkost. Mensen die een volledig kwartaal ziek waren, zullen niet in de kwartaalafrekening staan waardoor de volgende in de rij een plaats naar boven schuift.

Let op: iemand die in het vierde kwartaal ziek is, maar wel nog eindejaarspremie of een voorschot op de eindejaarspremie krijgt, zal op de normale plaats in de kwartaalafrekening staan dat kwartaal. Er is immers wél een loonkost in dat kwartaal, al was dat geen normaal loon.