FAQ

Wat gebeurde er met de doelgroepwerknemers die in dienst waren voor 1 januari 2019 (inwerkingtreding maatwerkdecreet)?

Alle zittende erkende doelgroepwerknemers op 31 december 2018 (ook langdurig zieken) werden automatisch omgezet naar doelgroep collectief maatwerk.

Doelgroepwerknemers in dienst van een sociale werkplaats op 31/03/2017: kregen een erkenning collectief maatwerk van onbepaalde duur met een WOP ’60 hoog’

Doelgroepwerknemers in dienst getreden in een sociale werkplaats tussen 01/04/2017 en 31/12/2018 kregen een WOP toegekend naargelang de geïndiceerde rugzak. Je kan dit nagaan in het WOP rapport dat je vindt op Tableau (https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/)

Al deze werknemers behouden het toegekende werkondersteuningspakket voor onbepaalde duur. Ze worden dus niet geëvalueerd binnen de 5 jaar zoals de nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2019.

Er is wel een uitzondering op deze regel: per onderneming is 10% van de zittende doelgroep geëvalueerd met het oog op doorstroom. Indien VDAB oordeelde dat de persoon doorstroomrijp was, werd een doorstroomtraject opgestart. Mensen die niet doorstroomrijp waren, kregen bij deze evaluatie dikwijls een nieuw WOP pakket. Dat nieuwe WOP pakket geldt ook weer voor 5 jaar, net zoals voor alle nieuwe doelgroepwerknemers.