FAQ

Wat betekent ploegenarbeid voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat op locatie?

Het is belangrijk aan te merken dat er een soepelere definitie geldt van ploegenarbeid in de context van deze vrijstelling. Het volstaat dat het werk wordt verricht in één of meerdere ploegen van minstens twee personen die hetzelfde of complementair werk verrichten, die dit werk op locatie doen.
Het is niet vereist dat verschillende ploegen elkaar zonder onderbreking opvolgen (‘klassieke’ definitie van ploegenarbeid in de arbeidsrechtelijke betekenis).
Alle werknemers van dezelfde ploeg moeten wel hetzelfde uurrooster hebben.