FAQ

Moeten alle lonen opnieuw berekend worden bij laattijdige doorgifte van een vroegere tewerkstelling?

De cao bepaalt dat er dan geen correcties moeten gebeuren op verwerkte lonen, maar dat de premie voor het verleden kan berekend worden en in de vorm van een premie wordt uitbetaald bij de volgende loonafrekening.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag