FAQ

Wat als een werknemer in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar wijzigt van arbeidsregime (voltijds naar deeltijds), wordt het recht op bijkomend verlof dan onmiddellijk geproratiseerd of pas vanaf het jaar nadien?

Bij wijziging van arbeidsregime, wordt het aantal uren bijkomend verlof onmiddellijk geproratiseerd naar een deeltijds aantal uren, zelfs al waren er voltijdse prestaties in de referteperiode.

Bijvoorbeeld: in het jaar X heeft een werknemer voltijds gewerkt (38/38). Vanaf 1 januari X+1 werkt zij nog 4/5de. In het jaar X+1 kan ze aanspraak maken op 30,4 uren bijkomend verlof.