FAQ

Wat als de begeleiders die in aanmerking komen meestal wel meewerken op locatie, maar soms ook administratieve taken doen? Is er recht op de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie?

Dit is geen probleem, zolang de werknemers over de betrokken maand minstens 1/3de van hun arbeidstijd (overeenkomstig hun arbeidsregeling) in ploegenarbeid hebben gewerkt op locatie. De berekening van de 1/3de norm gebeurt op uurbasis. Dit betekent dat de werkgever, desnoods per dag, moet bijhouden hoeveel uren de betrokken werknemer werken in onroerende staat op locatie verricht. Voor meer info over de 1/3de norm, zie de specifieke circulaire.
Voor de maanden waarin dit niet het geval is, mag de vrijstelling niet worden aangevraagd.