FAQ

Wanneer zal de IFIC functieclassificatie worden ingevoerd?

In VIA 6 werd nog vooropgesteld om in september 2023 tot implementatie in de organisaties over te gaan.
Het is intussen wel duidelijk dat dit niet zal gehaald worden en dat 2024-2025 realistischer is.