FAQ

Wanneer wordt het contingent herverdeeld?

Dit is een automatische berekening die elk jaar wordt uitgevoerd. Dit gebeurt telkens in het 3e kwartaal, op basis van de 4 kwartalen van het voorgaande kalenderjaar. De beslissing heeft ingang op de eerste dag van het 4e kwartaal. Concreet betekent dit dat je elk jaar op 1 oktober start met een hoger contingent (bij een invullingsgraad van meer dan 95%), een lager contingent (bij een invullingsgraad onder de 90%) – of hetzelfde, als je een invullingsgraad tussen de 90% en 95% lag het jaar ervoor.