FAQ

Wanneer ontvangt een LDE-entiteit die is inkanteld of toegetreden tot het PC 327.01 subsidies van het fonds sociale maribel voor de ingekantelde werknemers?

In oktober 2024 ontvangt het maatwerkbedrijf 300,03 EUR per werknemer (>33%) per kwartaal, voor de tewerkstelling in het derde en het vierde kwartaal van 2023.

Vanaf het eerste kwartaal 2025 ontvangt het maatwerkbedrijf voorschotten (in principe eveneens berekend op basis van een half jaar tewerkstelling).

In oktober 2025 volgt dan een afrekening, waarbij het volledige jaar 2024 in rekening wordt gebracht (grosso modo zal het voorschot de helft bedragen van de afrekening).