FAQ

Wanneer kunnen we intekenen op de sociale maribel uitbreidingsronde X?

Op de Raad van Beheer van 25 maart 2022 werd beslist dat enkel aanwervingen die zijn gedaan vanaf 1 april 2022 in aanmerking komen voor een tussenkomst in de loonkost vanuit het Fonds Sociale Maribel.