FAQ

Wanneer is de maatwerksubsidie definitief?

We gingen er altijd van uit dat je maatwerksubsidie na de jaarafrekening definitief vast lag, maar nu blijkt dat toch niet het geval te zijn. Er zijn twee redenen waarom je je toch nog aan een wijziging zou kunnen verwachten:

– De SINE-uitkering wordt afgetrokken van de loonpremie. Voor een aantal werknemers kwam daar een SINE+-uitkering bovenop (doorgestort aan het fonds voor bestaanszekerheid), die soms ook ten onrechte werd afgetrokken van de loonpremie. Anderzijds zijn een aantal aftrekken voor SINE- uitkeringen nooit correct uitgevoerd, bij voorbeeld voor SINE uitkeringen de je van de gemeente kreeg. Daarom zal het departement nu op basis van de authentieke gegevens die het van de RSZ en van de gemeenten ontving een afrekening maken voor elke onderneming. Je zal in de tweede helft van 2023  jouw afrekening van het departement ontvangen. Als je nog subsidies tegoed hebt, zullen die automatisch gestort worden. Als je teveel subsidies ontvangen hebt, zullen die afgehouden worden van een maatwerkvoorschot op het eind van het jaar.
– De maatwerksubsidie is gebaseerd op gegevens uit de DmfA, maar die kan nog wijzigen tot 3 jaar na het betreffende kwartaal. Dat betekent dat er pas na 3 jaar definitieve stabiele gegevens zijn om de maatwerksubsidie op te berekenen. Daarom zal het departement vanaf nu de jaarafrekeningen herberekenen. Het is de bedoeling om dit jaar te beginnen met de jaarafrekening van 2019, dan volgt volgend jaar de jaarafrekening van 2020, en zo verder. Aangezien iedereen de DmfA relatief snel in orde brengt, verwacht het departement niet dat dit tot grote wijzigingen zal leiden. Als je nog bijkomende subsidie zou tegoed hebben, zal die ook hier bijgestort worden. Teveel betaalde subsidies zullen ook afgehouden worden van de voorschotten.