FAQ

Wanneer is de maatwerksubsidie definitief?

Er zijn drie fases bij de toekenning van de subsidie

– Voorschot

Dit is een maandelijkse storting die ervoor zorgt dat je zo weinig mogelijk subsidie moet voorfinancieren.

– Kwartaalafrekening

In de derde maand na het aflopen van het kwartaal berekent het departement de maatwerksubsidie voor dat kwartaal. Als dat subsidiebedrag hoger is dan de voorschotten voor dat kwartaal, zal het departement op de 10de werkdag van de maand erop het saldo bijstorten. Als er teveel voorschotten zouden zijn betaald, wordt het teveel gestorte bedrag afgehouden van het eerstvolgende voorschot.

– Jaarafrekening

De berekening van de jaarafrekening gebeurt in maart, en gaat in twee stappen:

1. Herberekenen van de 4 kwartaalafrekeningen

Tijdens die herberekening wordt de kwartaalafrekening helemaal opnieuw gemaakt. De reden voor die herberekening is het feit dat de berekening gebruik maakt van gegevens uit de DmfA, en dat daar nog aanpassingen kunnen aan gebeuren. Die herberekening kan leiden tot een hogere of een lagere subsidie. In het geval van een hogere subsidie krijg je die middelen gewoon bijgestort. In het geval van een lagere subsidie wordt het teveel betaalde bedrag afgehouden van het eerstvolgende voorschot.

2. Berekenen van de jaarafrekening

Dit is een complexe berekening die in detail uitgelegd wordt in de technische handleiding.
De jaarafrekening zal altijd leiden tot een bijkomende storting. Die wordt uitgevoerd op de 10de werkdag van mei.

Er zijn twee situaties waardoor de maatwerksubsidie na de jaarafrekening nog kan worden gewijzigd:

– De SINE-uitkering wordt afgetrokken van de loonpremie. Voor een aantal werknemers kwam daar een SINE+-uitkering bovenop (doorgestort aan het fonds voor bestaanszekerheid), die soms ook ten onrechte werd afgetrokken van de loonpremie. Anderzijds zijn een aantal aftrekken voor SINE- uitkeringen nooit correct uitgevoerd, bij voorbeeld voor SINE uitkeringen via de gemeente (OCMW). Daarom zal het departement nu op basis van de authentieke gegevens die het van de RSZ en van de gemeenten ontving een afrekening maken voor elk bedrijf.  Als je nog subsidies tegoed hebt, zullen die automatisch gestort worden. Als je teveel subsidies ontvangen hebt, zullen die afgehouden worden van een maatwerkvoorschot op het eind van het jaar.

– De maatwerksubsidie is gebaseerd op gegevens uit de DmfA, maar die kan nog wijzigen tot 3 jaar na het betreffende kwartaal. Dat betekent dat er pas na 3 jaar definitieve stabiele gegevens zijn om de maatwerksubsidie op te berekenen.

Daarom zal het departement vanaf het vierde jaar de jaarafrekeningen herberekenen. Het is de bedoeling om in 2023 te beginnen met de jaarafrekening van 2019, dan volgt volgend jaar de jaarafrekening van 2020, en zo verder. Aangezien iedereen de DMFA relatief snel in orde brengt, verwacht het departement niet dat dit tot grote wijzigingen zal leiden. Als je nog bijkomende subsidie zou tegoed hebben, zal die ook hier bijgestort worden. Teveel betaalde subsidies zullen ook afgehouden worden van de voorschotten.