FAQ

Wanneer gaat de toeslag in wanneer hij vier jaar anciënniteit bereikt, vanaf dezelfde maand als die van indiensttreding of vanaf de maand erop?

De werknemer bereikt de vereiste anciënniteit de eerste van de maand die dezelfde is als die van indiensttreding. De toeslag is verschuldigd vanaf de maand die erop volgt.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag