FAQ

Wanneer een collectief maatwerker intern doorstroomt, welk ondersteuningspakket binnen individueel maatwerk wordt er dan eventueel gegeven?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen interne doorstroom na doorstroomevaluatie door de VDAB of een interne doorstroom zonder tussenkomst van de VDAB:

– Interne doorstroom na evaluatie VDAB: de VDAB bepaalt het aangepaste pakket van ondersteuning (jobafhankelijk);
– Interne doorstroom zonder evaluatie VDAB: de werkgever ontvangt het verhoogde startpakket voor een werknemer (wel begrensd aangezien het om een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf gaat).