FAQ

Waarvoor dient het interne meldingskanaal inzake klokkenluiders?

Het kanaal dient voor de melding van inbreuken die betrekking hebben op volgende gebieden:

– Overheidsopdrachten
– financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
– productveiligheid en productconformiteit;
– veiligheid van het vervoer;
– bescherming van het milieu;
– stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
– veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
– volksgezondheid;
– consumentenbescherming;
– bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
– bestrijding van belastingfraude;
– sociale fraudebestrijding.