FAQ

Waarom moet er een ondernemingscao worden afgesloten bij overgang naar het PC 327.01?

Wanneer de LDE-entiteit kiest voor het verderzetten van de activiteit onder collectief maatwerk, wijzigt voor die werknemers het bevoegde paritair comité. Het paritair comité 327.01 is namelijk bevoegd voor de maatwerkbedrijven en hun werknemers.

Bij een inkanteling in een bestaand maatwerkbedrijf is in de meeste gevallen CAO 32bis van toepassing waardoor de werknemers hun arbeidsvoorwaarden behouden.

Zowel bij een inkanteling in een bestaand maatwerkbedrijf als bij de oprichting van een nieuw maatwerkbedrijf, werken de individueel normatieve bepalingen (loon en arbeidsvoorwaarden) uit de sectorale cao’s van het vroeger paritair comité verder door in de individuele arbeidsovereenkomst (incorporatiemechanisme van artikel 23 cao-wet) en blijven deze cao’s dus van toepassing op de werknemers betrokken bij de overgang, tenzij anders wordt overeengekomen.

Dit betekent dat werknemers bij afwezigheid van ondernemingsakkoord zowel recht hebben op de voordelen van het vorig paritair comité als een recht verwerven op de voordelen van het paritair comité 327.01. Een aantal van deze voordelen komen voort uit VIA-akkoorden en worden met VIA middelen
gesubsidieerd. De werkgever kan echter slechts in één sector VIA subsidies ontvangen.

Om een onbeperkte cumulering van voordelen te vermijden zonder dekking door VIA middelen, is het aangeraden een ondernemingsakkoord te sluiten. Er zijn hiervoor modellen beschikbaar. In de voorgestelde regeling krijgen de werknemers de mogelijkheid om een keuze te maken tussen het behoud van het bestaande statuut voor de overgang van paritair comité of de keuze voor het statuut verbonden aan het maatwerkbedrijf.