FAQ

Waarom is er een verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

De wet geeft volgende toelichting bij de doelstelling ervan: “De in artikel 24 bedoelde aanwezigheidsregistratie heeft tot doel de veiligheid van de natuurlijke personen te verbeteren, zwartwerk en sociale fraude te bestrijden en de administratieve lasten voor aannemers en onderaannemers in verband met de bekendmaking van de arbeidsuren te verlichten.”