FAQ

Waarmee moet ik nog rekening houden als een jongere is tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst?

Voor jongeren met een startbaanovereenkomst (elke minstens halftijdse arbeidsovereenkomst is automatisch een startbaanovereenkomst) gelden volgende afwijkende regels:

– De werkgever kan 10% van het loon van de werknemer besteden aan de opleiding van de werknemer in de eerste 12 maanden van de tewerkstelling.
– De jongere heeft recht op sollicitatieverlof met behoud van loon: gedurende de eerste 12 maanden van de tewerkstelling mag de jongere op elk moment afwezig zijn voor een sollicitatie;
– Verkorte opzegtermijn: de jongere kan de arbeidsovereenkomst gedurende de eerste 12 maanden op elk moment beëindigen met een opzeggingstermijn van 7 dagen die begint te lopen de dag na de betekening, wanneer hij een andere job heeft.