FAQ

Voor welke werknemers ontvang ik een maatwerksubsidie?

Je kan enkel subsidie krijgen voor de werknemers die een WOP pakket hebben. Wie dat zijn, kan je nakijken in het WOP rapport op Tableau (https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/).
Daar bovenop moet je een loonkost hebben voor die werknemer in het kwartaal waarop de subsidie slaat. Dat kan je dan weer nakijken in de kwartaalafrekening op Tableau.
Ten slotte is er ook een beperking: enkel voor de werknemers binnen contingent krijg je de maatwerksubsidie. Wie er binnen en buiten contingent valt, kan je ook weer nakijken in de kwartaalafrekening.

In de kwartaalafrekening zie je dat er twee toepassingen van het contingent zijn:

  • Een berekening voor de loonpremie, variabele begeleidingspremie en organisatieondersteuning
  • Een aparte berekening voor de vaste begeleidingspremie

Daardoor is het mogelijk dat een werknemer volgens de ene berekening binnen het contingent valt, en volgens de andere erbuiten.