FAQ

Voor welke ondernemingen gelden de verplichtingen inzake klokkenluiders?

De verplichting tot het opzetten van een intern meldingskanaal geldt vanaf 50 werknemers. De drempel wordt berekend zoals voor de wetgeving op de sociale verkiezingen.