FAQ

Voor welke activiteiten geldt de verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

De verplichte aanwezigheidsregistratie geldt voor elke onderhouds- en/of reinigingsactiviteit van een onroerend goed voor een opdrachtgever. Voor deze activiteiten is ook een aangifte van werken verplicht gesteld, ongeacht het bedrag van de werken. Het is dus niet beperkt tot het paritair comité van de schoonmaak (PC 121) en is van toepassing ongeacht het bedrag van de werken. Voor het definiëren van de notie ‘onderhouds- en/of reinigingsactiviteit is er verwezen naar de activiteiten opgesomd in het toepassingsgebied van het paritair comité van de schoonmaak. Bij schoonmaak die niet in opdracht gebeurt (voorbeeld: de eigen bedrijfsruimtes door eigen personeel) of bij diensten die soms wel schoonmaakopdrachten omvatten, maar geen werk in onroerende staat zijn (voorbeeld: diensten in het kader van een samenwerking tussen een zorginstelling en sociale economie), is er geen aangifte van werken of aanwezigheidsregistratie vereist.