FAQ

Hoe gebeurt de aanwezigheidsregistratie praktisch?

Na een aangifte van werken wordt er een specifieke QR-code voor die werkplaats gegenereerd die kan worden gebruikt om de aanwezigheidsregistratie (via smarthpone) te verrichten. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de werknemer precies zal moeten ingeven en hoe het identificatieproces zal verlopen.
Er kan ook gebruik worden gemaakt van systemen van dienstverleners (stickers, druppels) die de registratie gemakkelijker maken.