FAQ

Via welk middel moet de aanwezigheid bij schoonmaakactiviteiten geregistreerd worden?

Er zijn twee opties:

– Een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem: dit systeem moet bestaan uit een gegevensbank beheerd door de RSZ, een registratie-apparaat op de arbeidsplaats dat de gegevens doorzendt en een registratiemiddel (bijvoorbeeld, een e-ID). Het systeem moet aan bepaalde waarborgen voldoen.

– Een andere registratiewijze: dit maakt gebruik van een elektronische interface beschikbaar gesteld door de RSZ dat toelaat de gegevens via apparaten extern aan de arbeidsplaats te verrichten.