FAQ

Vanaf welke leeftijd hebben werknemers van het PC 327.01 recht op bijkomende verlofdagen of dagen vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP-dagen)?

In de leeftijdscategorie van 35 jaar tot 44 jaar hebben werknemers recht op 5 extra verlofdagen per jaar.
Vanaf 45 jaar hebben werknemers recht op 7 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon.
Vanaf 55 jaar hebben werknemers recht op 9 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon.
Vanaf 58 jaar hebben werknemers recht op 10 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon.