FAQ

Vanaf wanneer neemt het WOP collectief maatwerk een aanvang? Kan een WOP retroactief worden toegekend?

Het recht op een WOP neemt een aanvang vanaf het kwartaal waarin de doelgroepwerknemer wordt tewerkgesteld (lees: vanaf het kwartaal waarin de werknemer gekoppeld wordt aan een vacature).

Het is dus mogelijk iemand aan te werven die nog geen indicering heeft ondergaan, en toch vanaf het kwartaal van aanwerving een subsidie te ontvangen. Daartoe is het wel vereist dat de indicering en koppeling van de werknemer aan de vacature binnen hetzelfde kwartaal afgerond wordt.

Voorbeeld: als je op 2 januari iemand aanwerft die je dan laat indiceren door VDAB, kan je met enig geluk in de loop van maart al een advies CMW krijgen. Als je daarna die werknemer koppelt aan een vacature, start het WOP. Aangezien het WOP het hele kwartaal geldt, krijg je je loonpremie al vanaf 2 januari

Een WOP kan echter nooit retroactief worden toegekend voor reeds verlopen kwartalen.